Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย+ซับไทย ตอนที่ 1-144 [จบ]

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย+ซับไทย ตอนที่ 1-144 [จบ]

โทริโกะ นักล่าอาหาร อัพเดทการ์ตูนกับ 1000TIPsIT โลกอยู่ในยุคกรูเมต์ ซึ่งวิทยาการทางอาหารเจริญถึงขีดสุด เป็นยุคสมัยที่อาหารขับเคลื่อนทุกสิ่งและวัตถุดิบหายากมีคุณค่ามหาศาล จึงได้ถือกำเนิดอาชีพ “นักล่าอาหาร” ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาวัตถุดิบหายากที่มีอยู่มากมายทั่วโลก และในยุคนี้ เมื่อพ่อครัวหนุ่ม “โคมัตสึ” ได้พบกับ “โทริโกะ” หนึ่งในจตุรเทพนักล่าอาหาร ผู้มีความปรารถนาที่จะค้นหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อจะมาเติมเต็มฟูลคอร์สของตน เอง การผจญภัยเพื่อตามล่าสุดยอดวัตถุดิบมากมายจึงได้เริ่มขึ้น

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 1

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 2

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 3

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 4

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 5

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 6

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 7

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 8

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 9

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 10

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 11

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 12

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 13

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 14

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 15

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 16

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 17

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 18

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 19

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 20

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 21

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 22

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 23

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 24

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 25

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 26

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 27

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 28

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 29

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 30

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 31

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 32

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 33

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 34

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 35

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 36

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 37

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 38

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 39

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 40

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 41

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 42

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 43

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 44

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 45

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 46

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 47

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 48

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 49

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 50

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 51

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 52

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 53

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 54

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 55

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 56

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 57

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 58

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 59

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 60

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 61

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 62

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 63

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 64

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 65

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 66

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 67

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 68

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 69

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 70

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 71

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 72

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 73

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 74

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 75

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 76

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 77

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 78

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 79

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 80

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 81

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 82

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 83

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 84

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 85

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 86

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 87

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 88

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 89

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 90

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 91

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 92

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 93

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 94

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 95

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 96

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 97

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 98

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 99

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 100

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 101

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 102

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 103

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 104

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 105

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 106

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 107

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 108

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 109

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 110

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 111

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 112

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 113

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 114

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 115

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 116

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 117

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 118

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 119

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 120

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 121

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 122

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 123

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 124

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 125

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 126

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 127

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 128

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 129

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 130

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 131

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 132

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 133

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 134

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 135

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 136

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 137

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 138

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 139

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 140

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 141

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 142

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 143

โทริโกะ พากย์ไทย ตอนที่ 144 (ตอนจบ)

• เรื่องอื่นที่น่าสนใจ •

แจกเน็ตฟรี 10GB อัพสปีดเน็ตบ้าน 100 Mbps นาน 30 วัน วิธีใช้เน็ตมือถือเพิ่ม ไม่ต้องลงทะเบียน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

แจกเน็ตฟรี 10GB อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT โควิด - ใช้เน็ตมือถือเพิ่มฟรี / เมื่อวันที่ 31 มี.ค...

admin

31/03/2020