จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ 6 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่ จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 6 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

สติกเกอร์ไลน์ แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

สติกเกอร์ไลน์ อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT เปิดตัว สติกเกอร์ Line การ์ตูน น่ารัก จากภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ชุด ‘แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)’ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างศูนย์รักษาพยาบาล...