สติกเกอร์ไลน์ แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

สติกเกอร์ไลน์ แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

สติกเกอร์ไลน์ อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT เปิดตัว สติกเกอร์ Line การ์ตูน น่ารัก จากภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ชุด ‘แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)’ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างศูนย์รักษาพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม เป็นต้นไป ในราคา US$ 0.99 ( คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30 บาท) สติกเกอร์ไลน์ แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยรวบรวมภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดทำ สติกเกอร์ Line ชุด ‘แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)’ ประกอบด้วยภาพวาดทั้งหมด 16 ภาพ ด้าน LINE Thailand ร่วมสนับสนุน ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยมิหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้โครงการก่อสร้าง ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Chat & Charity Sticker Chat & Charity Sticker

สำหรับท่านผู้สนใจเริ่มดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 4 ธันวาคม 2557 – 3 มีนาคม 2558 ทั้งระบบปฏิบัติ Android และ iOS ในราคา US$ 0.99 หรือประมาณ 30 บาท

• เรื่องอื่นที่น่าสนใจ •