น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เตรียมยกเลิกการจำหน่ายไม่เกินสิ้นปี 2558

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เตรียมยกเลิกการจำหน่ายไม่เกินสิ้นปี 2558

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อัพเดทข่าวทั่วไปกับ 1000TIPsIT นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2558-79...