น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เตรียมยกเลิกการจำหน่ายไม่เกินสิ้นปี 2558

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อัพเดทข่าวทั่วไปกับ 1000TIPsIT นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2558-79 จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความเห็น นำไปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือนก.ย.นี้ ในเรื่องการ ยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 ซึ่งจะสรุปได้ไม่เกินสิ้นปีซึ่งการยกเลิกน้ำมันแก็สโซฮอล

น้ำมัน E20

นั้นจะต้องมีการกระทบผู้บริโภคให้น้อยที่สุดโดยมีการคาดว่าเมื่อยกเลิกน้ำมันแก็สโซฮอลจะทำให้มีผู้หันมาเติม น้ำมัน E20 กันมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันรถที่เติมน้ำมัน E20 มีจำนวนมากแต่ปริมาณการใช้น้ำมัน E20 ยังไม่มากเท่าที่ควร