กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แนะนำ ห้ามเสื้อดำติดตราสัญลักษณ์-ห้ามวางจำหน่าย

ห้ามเสื้อดำติดตราสัญลักษณ์ อัพเดทข่าวกับ 1000TIPsIT กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกประกาศห้ามจำหน่ายและใส่เสื้อสีดำติดตราสัญลักษณ์ผ่านเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า “SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)” ระบุว่า ห้ามเสื้อดำติดตราสัญลักษณ์ กรณีการแต่งกายไว้ทุกข์นั้น ห้ามนำตราสัญลักษณ์ต่างๆ มาติดที่เสื้อสีดำ และห้ามนำออกจำหน่าย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะในขณะนี้มีการผลิตเสื้อสีดำที่มีตราสัญลักษณ์ออกวางจำหน่ายแล้ว จึงต้องการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้มีการห้ามสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เข้างานศพอยู่แล้ว และยิ่งนำมาติดบนเสื้อสีดำเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แนะนำ ห้ามเสื้อดำติดตราสัญลักษณ์-ห้ามวางจำหน่าย

ในช่วงของการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ถ้าเป็นกรณีของประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีดำ ซึ่งเป็นแบบสุภาพ ส่วนข้าราชการ ในวันปกติทั่วไป หากไม่ใช่เครื่องแบบสีกากี ก็ให้ใส่ชุดสุภาพสีขาวหรือสีดำ แต่ถ้าเป็นในวันที่ต้องมีการแต่งกายในพระราชพิธี ต้องใส่ชุดปกติสำหรับข้าราชการ คือใส่และสวมปลอกแขนสีดำ ส่วนเครื่องแบบของแต่ละหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นยูนิฟอร์ม ถือว่าใส่ไว้ทุกข์ได้ เพราะถือว่าเป็นชุดสุภาพ ส่วนเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ควรละเว้น เนื่องจากตราสัญลักษณ์ต่างๆ ใช้ในโอกาสที่ต่างกัน ทั้งนี้ควรจะใส่เป็นเสื้อยืดสีพื้นที่ไม่มีลวดลาย แต่ถ้าลวดลายไม่ฉูดฉาดก็อาจใส่ได้ แต่ไม่สามารถเข้าในพิธีการต่างๆ ที่สำคัญได้ ส่วนกรณีที่มีการจำหน่ายเสื้อสีดำที่มีลวดลายไม่เหมาะสม ยังไม่มีการกำหนดโทษหรือมาตรการควบคุมที่ชัดเจน แต่หากใครพบสามารถแจ้งไปที่สายด่วนผู้บริโภคได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและควบคุมอีกทีหนึ่ง ที่มา – pptv