ตำรวจระบุ คนทั่วไป โพสรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเว็บ มีความผิด!!

ตำรวจระบุ คนทั่วไป โพสรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเว็บ มีความผิด!!

อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT จากประเด็นที่มีผู้พบว่าดาราจำนวนมากโพสภาพเบียร์ลงอินสตาแกรมในเวลาใกล้เคียงกัน วันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ากำลังเตรียมเรียกดาราทั้ง 24 คนเข้ามาสอบข้อมูลเพิ่มเติม นักข่าวจาก Voice TV (@reporter_Itsara) และมติชน (@ArmUpdate) รายงานตรงกันว่าตำรวจอ้างถึงมาตรา 26 ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551 (PDF) แต่มาตราดังกล่าวเป็นเรื่องของฉลาก ส่วนมาตราที่เป็นเรื่องการควบคุมโฆษณานั้นอยู่ในมาตรา 32 ระบุว่า

มาตรา ๓๒ ห้ามมิใหผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทําได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแตเป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม

ทั้งนี้นิยามของการโฆษณา ตามพรบ. นี้ ระบุไว้ว่าเป็น “การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบขอความเพื่อประโยชน์ในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด” คงต้องรอดูว่าการที่มีความเห็นออกมาแบบนี้จะเป็นการตีมาอย่างไรครับ https://twitter.com/ArmUpdate/status/652774369500893184 https://twitter.com/ArmUpdate/status/652774517010378752 https://twitter.com/reporter_Itsara/status/652760114416386048 https://twitter.com/reporter_Itsara/status/652752781288210432 ที่มา – blognone

• เรื่องอื่นที่น่าสนใจ •

แจกเน็ตฟรี 10GB อัพสปีดเน็ตบ้าน 100 Mbps นาน 30 วัน วิธีใช้เน็ตมือถือเพิ่ม ไม่ต้องลงทะเบียน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

แจกเน็ตฟรี 10GB อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT โควิด - ใช้เน็ตมือถือเพิ่มฟรี / เมื่อวันที่ 31 มี.ค...

admin

31/03/2020