Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 พากย์ไทย-ซับไทย

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน อัพเดทหนังการ์ตูนกับ 1000TIPsIT Naruto shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน : หลังจากออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาสองปีครึ่ง อุซึมากิ นารูโตะ และ จิไรยะ ได้กลับมายังหมู่บ้านโคโนฮะ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กลุ่มแสงอุษา ได้เริ่มส่งนินจาออกไปเพื่อรวบรวมร่างสถิตกลับมาเพื่อดึงสัตว์หางเพื่อสร้างวิชามหาเวทย์จันทราเพื่อทำให้สัตว์หาง 9 ตัวรวมกลับไปเป็น 10 หาง

โดย อุจิวะ มาดาระ ได้กลับมากล่อมให้ อุจิวะ อิทาจิ พา อุจิวะ ซาสึเกะ มาให้ตน เมื่อ ซึนาเดะ ทราบความจึงเริ่มสั่งการให้ อุซึมากิ นารูโตะ และ เกะนิน ในหมู่บ้านออกไปเพื่อพาร่างสถิต อุซึมากิ นารูโตะ ไปหาร่างสถิติ 8 หาง เพื่อพัฒนาความสามารถและจิตใจ พร้อมทั้ง อุจิวะ มาดาระ ได้พัฒนาเนตรให้กับ อุจิวะ ซาสึเกะ ด้วยการนำเนตรของ อุจิวะ อิทาจิมาใส่แทน และได้ประกาศสงครามโลกนินจาครั้งที่ 4 กับแคว้นนินจาทั้งหมด

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 2

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 3

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 4

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 5

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 6

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 7

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 8

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 9

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 10

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 11

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 12

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 13

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 14

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 15

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 16

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 17

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 18

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 19

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 20

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 21

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 22

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 23

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 24

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 25

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 26

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 27

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 28

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 29

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 30

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 31

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 32

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 33

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 34

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 35

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 36

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 37

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 38

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 39

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 40

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 41

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 42

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 43

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 44

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 45

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 46

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 47

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 48

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 49

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 50

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 51

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 52

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 53

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 54

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 55

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 56

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 57

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 58

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 59

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 60

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 61

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 62

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 63

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 64

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 65

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 66

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 67

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 68

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 69

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 70

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 71

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 72

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 73

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 74

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 75

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 76

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 77

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 78

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 79

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 80

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 81

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 82

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 83

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 84

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 85

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 86

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 87

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 88

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 89

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 90

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 91

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 92

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 93

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 94

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 95

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 96

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 97

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 98

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 99

Naruto Shippuden ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 100