กระทรวง ICT เตรียมปล่อย สติกเกอร์ไลน์ “ค่านิยม 12 ประการ” โหลดฟรี 30 ธ.ค.นี้

สติกเกอร์ไลน์ อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT กระทรวงไอซีที เตรียมปล่อย สติกเกอร์ไลน์ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมปล่อยให้โหลดฟรี 30 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และโฆษก กระทรวงไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที อยู่ระหว่างจัดทำสติกเกอร์ให้โหลดฟรี ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ถึงกันในปี 2558 หรือ ปีใหม่ที่จะถึงนี้

กระทรวง ICT เตรียมปล่อย สติกเกอร์ไลน์ "ค่านิยม 12 ประการ"

“ทั้งนี้ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ได้ให้ทุกหน่วยงานประสานงานไปยังสำนักงานเลขาธิการนายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อออกแบบสติกเกอร์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด โดยกลางเดือนนี้จะต้องสรุปรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการจัดทำและพร้อมให้โหลดฟรี วันที่ 30 ธ.ค.57” นางทรงพร กล่าว นอกจากนี้ กระทรวงไอซีที ได้กำชับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวง ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของกรรมการ (บอร์ด) บริหารทั้ง 2 องค์กร ว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และอันไหนยกเลิกได้ก็ควรยกเลิก เพื่อความโปร่งใสตรงตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือ ซูปเปอร์บอร์ด กำหนด. ที่มา – เดลินิวส์