รวมลิ้งค์ ดาวโหลด iOS ทั้ง iPhone, iPad, iPod ทุกเวอร์ชั่น

รวมลิ้งค์ ดาวโหลด iOS ทั้ง iPhone, iPad, iPod ทุกเวอร์ชั่น

รวมลิ้งค์ ดาวโหลด iOS ทั้ง iPhone, iPad, iPod ทุกเวอร์ชั่น

Download Firmware iOS IPSW File

เลือกอุปกรณ์ iOS

Apple TV 2G

Firmware Release Date Download Size
7.1.2  (11D257c) 06/27/14 AppleTV2,1_7.1.2_11D257c_Restore.ipsw 666.05 MB
7.1.1  (11D201c) 04/16/14 AppleTV2,1_7.1.1_11D201c_Restore.ipsw 665.95 MB
7.1  (11D169b) 03/06/14 AppleTV2,1_7.1_11D169b_Restore.ipsw 665.90 MB
7.0.6  (11B651) 02/20/14 AppleTV2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 662.03 MB
7.0.4  (11B554a) 11/12/13 AppleTV2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 661.90 MB
7.0.3  (11B511d) 10/23/13 AppleTV2,1_7.0.3_11B511d_Restore.ipsw 662.08 MB
7.0.2  (11A502) 09/23/13 AppleTV2,1_7.0.2_11A502_Restore.ipsw 661.89 MB
7.0.1  (11A470e) 09/19/13 AppleTV2,1_7.0.1_11A470e_Restore.ipsw 661.92 MB
6.1.4 (10B809) 06/14/13 AppleTV2,1_6.1.4_10B809_Restore.ipsw 561.13 MB
6.1.3 (10B329a) 03/13/13 AppleTV2,1_6.1.3_10B329a_Restore.ipsw 561.60 MB
6.1 (10B144b) 01/25/13 AppleTV2,1_6.1_10B144b_Restore.ipsw 561.55 MB
6.0.1 (10A831) 11/26/12 AppleTV2,1_6.0.1_10A831_Restore.ipsw 557.63 MB
6.0 (10A406e) 09/21/12 AppleTV2,1_6.0_10A406e_Restore.ipsw 558.31 MB
5.1.1 (9B830) 06/04/12 AppleTV2,1_5.1.1_9B830_Restore.ipsw 486.91 MB
5.1.19B206f) 05/10/12 AppleTV2,1_5.1.1_9B206f_Restore.ipsw 487.22 MB
5.1 (9B179b) 02/29/12 AppleTV2,1_5.1_9B179b_Restore.ipsw 487.33 MB
5.0.1 (9A406a) 12/14/11 AppleTV2,1_5.0.1_9A406a_Restore.ipsw 377.92 MB
5.0.1 (9A405l) 11/16/11 AppleTV2,1_5.0.1_9A405l_Restore.ipsw 377.90 MB
5.0 (9A336a) 10/24/11 AppleTV2,1_5.0_9A336a_Restore.ipsw 377.02 MB
5.0 (9A335a) 10/18/11 AppleTV2,1_5.0_9A335a_Restore.ipsw 377.06 MB
5.0 (9A334v) 10/11/11 AppleTV2,1_5.0_9A334v_Restore.ipsw 377.00 MB
4.3 (8F455) 07/28/11 AppleTV2,1_4.3_8F455_Restore.ipsw 319.76 MB
4.3 (8F305) 05/10/11 AppleTV2,1_4.3_8F305_Restore.ipsw 318.75 MB
4.3 (8F202) 03/22/11 AppleTV2,1_4.3_8F202_Restore.ipsw 318.80 MB
4.3 (8F191m) 03/07/11 AppleTV2,1_4.3_8F191m_Restore.ipsw 317.07 MB
4.2.1 (8C154) 12/13/10 AppleTV2,1_4.2.1_8C154_Restore.ipsw 267.02 MB
4.2 (8C150) 11/19/10 AppleTV2,1_4.2_8C150_Restore.ipsw 267.08 MB
4.1 (8M89) 09/27/10 AppleTV2,1_4.1_8M89_Restore.ipsw 242.00 MB

 

Apple TV 3

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257c) 06/27/14 AppleTV3,1_7.1.2_11D257c_Restore.ipsw 733.38 MB
7.1.1 (11D201c) 04/16/14 AppleTV3,1_7.1.1_11D201c_Restore.ipsw 733.35 MB
7.1 (11D169b) 03/06/14 AppleTV3,1_7.1_11D169b_Restore.ipsw 733.34 MB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 AppleTV3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 728.58 MB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 AppleTV3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 728.95 MB
7.0.3 (11B511d) 10/23/13 AppleTV3,1_7.0.3_11B511d_Restore.ipsw 729.05 MB
7.0.2 (11A502) 09/23/13 AppleTV3,1_7.0.2_11A502_Restore.ipsw 729.01 MB
7.0.1 (11A470e) 09/19/13 AppleTV3,1_7.0.1_11A470e_Restore.ipsw 728.83 MB
6.1.4 (10B809) 06/14/13 AppleTV3,1_6.1.4_10B809_Restore.ipsw 625.61 MB
6.1.3 (10B329a) 03/13/13 AppleTV3,1_6.1.3_10B329a_Restore.ipsw 625.92 MB
6.1 (10B144b) 01/25/13 AppleTV3,1_6.1_10B144b_Restore.ipsw 625.95 MB
6.0.1 (10A831) 11/26/12 AppleTV3,1_6.0.1_10A831_Restore.ipsw 622.95 MB
6.0 (10A406e) 09/21/12 AppleTV3,1_6.0_10A406e_Restore.ipsw 623.34 MB
5.1.1 (9B830) 06/04/12 AppleTV3,1_5.1.1_9B830_Restore.ipsw 539.66 MB
5.1.1 (9B206f) 05/10/12 AppleTV3,1_5.1.1_9B206f_Restore.ipsw 539.83 MB
5.1 (9B179b) 02/29/12 AppleTV3,1_5.1_9B179b_Restore.ipsw 539.82 MB

 

Apple TV (32013)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257c) 06/27/14 AppleTV3,2_7.1.2_11D257c_Restore.ipsw 733.12 MB
7.1.1 (11D201c) 04/16/14 AppleTV3,2_7.1.1_11D201c_Restore.ipsw 732.84 MB
7.1 (11D169b) 03/06/14 AppleTV3,2_7.1_11D169b_Restore.ipsw 732.84 MB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 AppleTV3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 728.60 MB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 AppleTV3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 728.60 MB
7.0.3 (11B511d) 10/23/13 AppleTV3,2_7.0.3_11B511d_Restore.ipsw 728.91 MB
7.0.2 (11A502) 09/23/13 AppleTV3,2_7.0.2_11A502_Restore.ipsw 728.60 MB
7.0.1 (11A470e) 09/19/13 AppleTV3,2_7.0.1_11A470e_Restore.ipsw 728.62 MB
6.1.4 (10B809) 06/14/13 AppleTV3,2_6.1.4_10B809_Restore.ipsw 625.33 MB
6.1.3 (10B329a) 03/13/13 AppleTV3,2_6.1.3_10B329a_Restore.ipsw 625.81 MB
6.1 (10B144b) 01/25/13 AppleTV3,2_6.1_10B144b_Restore.ipsw 625.68 MB

 

iPad 1

Firmware Release Date Download Size
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 726.05 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 725.97 MB
5.0.1 (9A405) 11/09/11 iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 716.55 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 700.25 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 593.43 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 593.45 MB
4.3.3 (8J3) 05/02/11 iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw 593.23 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 593.33 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 592.96 MB
4.3 (8F190) 03/03/11 iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw 596.82 MB
4.2.1 (8C148) 11/18/10 iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw 551.30 MB
3.2.2 (7B500) 08/09/10 iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw 456.81 MB
3.2.1 (7B405) 07/09/10 iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw 456.82 MB
3.2 (7B367) 03/29/10 iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw 456.77 MB

 

iPad 2 (WiFi)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.04 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.04 GB
7.111D167) 03/04/14 iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.05 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad2,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.04 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 794.16 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 793.84 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw 793.89 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 790.76 MB
6.01 (0A403) 09/14/12 iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 790.81 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 728.92 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 728.91 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 723.55 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 707.14 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 607.79 MB
4.3. (48K2) 07/14/11 iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 607.73 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 607.67 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 607.69 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 607.43 MB
4.3 (8F191) 03/03/11 iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw 612.08 MB

 

iPad 2 (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.05 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.05 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.05 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad2,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.06 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 809.99 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 809.68 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw 809.69 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 806.53 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw 806.72 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 737.50 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw 737.47 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 732.01 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw 716.06 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 614.85 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 614.90 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 614.79 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 614.75 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 614.51 MB
4.3 (8F191) 03/03/11 iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw 619.29 MB

 

iPad 2 (CDMA)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.05 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.05 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.05 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad2,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.06 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.06 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 808.04 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 807.79 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw 807.75 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 804.62 MB
6.01 (0A403) 09/14/12 iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw 804.71 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 742.91 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw 742.81 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 737.40 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw 721.32 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 621.08 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 620.97 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 621.02 MB
4.3.2 (8H8) 04/12/11 iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw 621.05 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 620.74 MB
4.3 (8F191) 03/03/11 iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw 625.63 MB

 

iPad 2 (Mid 2012)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.04 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.04 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad2,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.04 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.04 GB
7.01 (1A465) 09/06/13 iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.04 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 793.93 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 793.54 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw 793.53 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 790.57 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw 790.64 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 729.40 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw 729.22 MB

 

iPad Mini (WiFi)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.14 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.14 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.14 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.11 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.11 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad2,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.11 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.11 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.11 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 819.93 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 819.67 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw 819.67 MB
6.0.2 (10A550) 12/13/12 iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw 818.98 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 818.95 MB
6.0 (10A406) 10/29/12 iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw 818.96 MB

 

iPad Mini (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.17 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.17 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.17 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad2,6_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.15 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 857.29 MB
6.1.2 (10B147) 02/16/13 iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw 857.07 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw 857.03 MB
6.0.2 (10A8500) 12/13/12 iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw 856.24 MB
6.0.1 (10A8426) 11/06/12 iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw 856.15 MB

 

iPad Mini (Global)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.17 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.17 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.17 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0.3 (11B511) 10/20/13 iPad2,7_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.15 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.15 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 857.37 MB
6.1.2 (10B147) 02/16/13 iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw 857.04 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw 857.07 MB
6.0.2 (10A8500) 12/13/12 iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw 856.32 MB
6.0.1 (10A8426) 11/06/12 iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw 856.33 MB

 

iPad 3 (WiFi)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.30 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.30 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.30 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.31 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.31 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.31 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.31 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.31 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 1.08 GB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 1.08 GB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw 1.08 GB
06.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 1.07 GB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 1.07 GB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 1.04 GB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 1.04 GB

 

iPad 3 (CDMA)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.33 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.33 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.33 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.34 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 1.11 GB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 1.11 GB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw 1.11 GB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 1.10 GB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw 1.10 GB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 1.06 GB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw 1.06 GB

 

iPad 3 (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.33 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.33 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.33 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.34 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.34 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 1.11 GB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 1.11 GB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw 1.11 GB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 1.10 GB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw 1.10 GB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 1.06 GB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw 1.06 GB

iPad 4 (WiFi)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.32 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.32 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.32 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.32 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.32 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad3,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.32 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.32 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.32 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 1.09 GB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 1.09 GB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw 1.09 GB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 1.09 GB
6.0 (10A407) 10/29/12 iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw 1.09 GB

 

iPad 4 (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.37 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.35 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.37 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad3,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.38 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 1.13 GB
6.1.2 (10B147) 02/16/13 iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw 1.13 GB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw 1.13 GB
6.0.1 (10A8426) 11/06/12 iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw 1.13 GB

 

iPad 4 (Global)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.37 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.35 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.37 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0.3 (11B511) 10/20/13 iPad3,6_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.38 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.38 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 1.13 GB
6.1.2 (10B147) 02/16/13 iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw 1.13 GB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw 1.13 GB
6.0.1 (10A8426) 11/06/12 iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw 1.13 GB

 

iPad Air (WiFi)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.47 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.47 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.47 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.47 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.47 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.47 GB

 

iPad Air (Cellular)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.54 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.51 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.54 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.53 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.53 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.53 GB

 

iPad Air (China)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.54 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.51 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.54 GB

 

iPad Mini Retina (WiFi)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.47 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.47 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.47 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.47 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.47 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.47 GB

 

iPad Mini Retina (Cellular)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.54 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.51 GB
7.1 (1D167) 03/04/14 iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.54 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.53 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.53 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.53 GB

 

iPad Mini Retina (China)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.54 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.51 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.54 GB

 

iPhone 2G

Firmware Release Date Download Size
3.1.3 (7E18) 01/22/10 iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw 227.28 MB
3.1.2 (7D11) 10/05/09 iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 240.82 MB
3.1 (7C144) 09/03/09 iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw 240.84 MB
3.0.1 (7A400) 07/31/09 iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw 229.30 MB
3.0 (7A341) 06/10/09 iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw 229.26 MB
2.2.1 (5H11) 01/22/09 iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw 245.66 MB
2.2 (5G77) 11/17/08 iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw 245.64 MB
2.1 (5F136) 09/05/08 iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw 230.95 MB
2.0.2 (5C1) 08/15/08 iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw 241.84 MB
2.0.1 (5B108) 07/29/08 iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw 242.28 MB
2.0 (5A347) 07/08/08 iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw 218.17 MB
1.1.4 (4A102) 02/22/08 iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw 162.07 MB
1.1.3 (4A93) 01/10/08 iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw 162.08 MB
1.1.2 (3B48b) 11/07/07 iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw 160.15 MB
1.1.1 (3A109a) 09/27/07 iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw 152.27 MB
1.0.2 (1C28) 08/21/07 iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw 91.20 MB
1.0.1 (1C25) 07/31/07 iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw 91.20 MB
1.0 (1A543a) 06/28/07 iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw 91.18 MB

iPhone 3G

Firmware Release Date Download Size
4.2.1 (8C148) 11/18/10 iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw 322.89 MB
4.1 (8B117) 09/03/10 iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw 308.17 MB
4.0.2 (8A400) 08/09/10 iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw 305.38 MB
4.0.1 (8A306) 07/13/10 iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw 305.40 MB
4.0 (8A293) 06/17/10 iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw 292.09 MB
3.1.3 (7E18) 01/22/10 iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw 228.06 MB
3.1.2 (7D11) 10/05/09 iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 241.60 MB
3.1 (7C144) 09/03/09 iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw 241.62 MB
3.0.1 (7A400) 07/31/09 iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw 230.10 MB
3.0 (7A341) 06/10/09 iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw 230.05 MB
2.2.1 (5H11) 01/22/09 iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw 246.39 MB
2.2 (5G77) 11/17/08 iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw 246.37 MB
2.1 (5F136) 09/05/08 iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw 237.79 MB
2.0.2 (5C1) 08/15/08 iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw 248.68 MB
2.0.1 (5B108) 07/29/08 iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw 249.12 MB
2.0 (5A347) 07/08/08 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw 225.03 MB

 

iPhone 3 GS

Firmware Release Date Download Size
6.1.6 (10B500) 02/18/14 iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw 784.85 MB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 784.87 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 784.50 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw 784.52 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 780.42 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 780.43 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 687.02 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 687.03 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 684.91 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 668.71 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 420.17 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 420.15 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 420.11 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 420.11 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 419.88 MB
4.3 (8F190) 03/03/11 iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw 423.20 MB
4.2.1 (8C148a) 11/21/10 iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw 401.32 MB
4.1 (8B117) 09/03/10 iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw 382.02 MB
4.0.2 (8A400) 08/09/10 iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw 377.95 MB
4.0.1 (8A306) 07/13/10 iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw 377.96 MB
4.0 (8A293) 06/17/10 iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw 377.92 MB
3.1.3 (7E18) 01/22/10 iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw 290.99 MB
3.1.2 (7D11) 10/05/09 iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 306.14 MB
3.1 (7C144) 09/03/09 iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw 306.14 MB
3.0.1 (7A400) 07/31/09 iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw 297.86 MB
3.0 (7A341) 06/10/09 iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw 297.83 MB

 

iPhone 4 (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.12 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.12 GB
7.1 (11D169) 03/04/14 iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.12 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 895.40 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 895.11 MB
6.1 (10B144) 01/24/13 iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw 895.04 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 887.53 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 887.53 MB
5.1.1 (9B208) 05/25/12 iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw 783.51 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 783.39 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 783.54 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 790.65 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 774.33 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 666.60 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 666.66 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 666.20 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 666.17 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 665.96 MB
4.3 (8F190) 03/03/11 iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw 669.73 MB
4.2.1 (8C148) 11/18/10 iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw 624.23 MB
4.1 (8B117) 09/03/10 iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw 589.85 MB
4.0.2 (8A400) 08/09/10 iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw 579.24 MB
4.0.1 (8A306) 07/13/10 iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw 579.24 MB
4.0 (8A293) 06/17/10 iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw 579.23 MB

 

iPhone 4 (GSM / 2012)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.12 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.12 GB
7.1 (11D169) 03/04/14 iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.12 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 895.13 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 894.82 MB
6.1 (10B144) 01/24/13 iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw 894.84 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 887.48 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw 887.45 MB

 

iPhone 4 (CDMA)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.12 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.12 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.12 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.12 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 892.69 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 892.27 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw 892.22 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 884.87 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw 884.99 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 791.29 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw 791.35 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 798.22 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw 781.84 MB
4.2.10 (8E600) 07/21/11 iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw 652.74 MB
4.2.9 (8E501) 07/14/11 iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw 652.81 MB
4.2.8 (8E401) 05/02/11 iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw 652.75 MB
4.2.7 (8E303) 04/12/11 iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw 652.80 MB
4.2.6 (8E200) 01/27/11 iPhone3,3_4.2.6_8E200_Restore.ipsw 651.93 MB

 

iPhone 4S

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.22 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.22 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.22 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.18 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.18 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.18 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.18 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.18 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 920.31 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 920.01 MB
16.1.1 (10B145) 02/08/13 iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw 920.09 MB
6.1 (10B142) 01/24/13 iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw 919.94 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 912.70 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 912.71 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 802.77 MB
5.1 (9B179) 02/29/12 iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw 802.95 MB
5.0.1 (9A406) 12/16/11 iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw 810.55 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 812.98 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 796.79 MB

 

iPhone 5 (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.27 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.25 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.27 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.23 GB
6.1.4 (10B350) 04/27/13 iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw 0.97 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 0.97 GB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 0.97 GB
6.1 (10B143) 01/24/13 iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw 0.97 GB
6.0.2 (10A551) 12/13/12 iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw 0.96 GB
6.0.1 (10A525) 11/01/12 iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw 0.96 GB
6.0 (10A405) 09/14/12 iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw 0.96 GB

 

iPhone 5 (Global)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.27 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.25 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.27 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.23 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.23 GB
6.1.4 (10B350) 04/27/13 iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw 0.97 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 0.97 GB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 0.97 GB
6.1 (10B143) 01/24/13 iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw 0.97 GB
6.0.2 (10A551) 12/13/12 iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw 0.96 GB
6.0.1 (10A525) 11/01/12 iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw 0.96 GB
6.0 (10A405) 09/14/12 iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw 0.96 GB

 

iPhone 5C (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.28 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.26 GB
7.1 (11D167) 03/05/14 iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.28 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.1 (11A470a) 09/14/13 iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw 1.24 GB

 

iPhone 5C (Global)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.28 GB
7.1.1 (11D201) 04/14/14 iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.26 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.28 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.5 (11B601) 01/27/14 iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.24 GB
7.0.1 (11A470a) 09/14/13 iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw 1.24 GB

 

iPhone 5S (GSM)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.44 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.41 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.44 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.1 (11A470a) 09/14/13 iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw 1.39 GB

 

iPhone 5S (Global)

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.44 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.41 GB
.7.1 (11D167) 03/04/14 iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.44 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.5 (11B601) 01/27/14 iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.39 GB
7.0.1 (11A470a) 09/14/13 iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw 1.39 GB

 

iPod touch 1G

Firmware Release Date Download Size
1.1.5 (4B1) 07/14/08 iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw 165.48 MB
1.1.4 (4A102) 02/22/08 iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw 165.48 MB
1.1.3 (4A93) 01/10/08 iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw 165.47 MB
1.1.2 (3B48b) 11/07/07 iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw 157.90 MB
1.1.1 (3A110a) 09/26/07 iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw 150.59 MB
1.1 (3A101a) 09/11/07 iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw 150.58 MB

 

iPod touch 2G

Firmware Release Date Download Size
4.2.1 (8C148) 11/18/10 iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw 346.71 MB
4.1 (8B117) 09/03/10 iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw 331.90 MB
4.0.2 (8A400) 08/09/10 iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw 328.30 MB
4.0 (8A293) 06/17/10 iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw 314.98 MB
2.2.1 (5H11a) 01/22/09 iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw 277.65 MB
2.2 (5G77a) 11/17/08 iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw 277.64 MB
2.1.1 (5F138) 09/05/08 iPod2,1_2.1.1_5F138_Restore.ipsw 269.02 MB

 

iPod touch 3

Firmware Release Date Download Size
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 655.76 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 655.72 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 653.36 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 637.24 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 409.54 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 409.56 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 409.45 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 409.45 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 409.25 MB
4.3 (8F190) 03/03/11 iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw 413.10 MB
4.2.1 (8C148) 11/18/10 iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw 389.21 MB
4.1 (8B117) 09/03/10 iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw 370.27 MB
4.0.2 (8A400) 08/09/10 iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw 366.41 MB
4.0 (8A293) 06/17/10 iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw 366.38 MB
3.1.3 (7E18) 01/22/10 iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw 282.16 MB
3.1.2 (7D11) 10/05/09 iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 297.30 MB
3.1.1 (7C146) 09/17/09 iPod3,1_3.1.1_7C146_Restore.ipsw 297.25 MB
3.1.1 (7C145) 09/04/09 iPod3,1_3.1.1_7C145_Restore.ipsw 297.26 MB

 

iPod touch 4

Firmware Release Date Download Size
6.1.6 (10B500) 02/18/14 iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw 847.72 MB
6.1.5 (10B400) 11/01/13 iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw 847.75 MB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 847.73 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 847.35 MB
6.1 (10B144) 01/24/13 iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw 847.47 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 839.91 MB
6.0 (10A403) 09/14/12 iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 839.97 MB
5.1.1 (9B206) 04/27/12 iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw 750.00 MB
5.1 (9B176) 02/29/12 iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw 750.00 MB
5.0.1 (9A405) 11/08/11 iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw 777.75 MB
5.0 (9A334) 10/07/11 iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw 761.58 MB
4.3.5 (8L1) 07/21/11 iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw 650.47 MB
4.3.4 (8K2) 07/14/11 iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw 650.44 MB
4.3.3 (8J2) 05/02/11 iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw 650.27 MB
4.3.2 (8H7) 04/12/11 iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw 650.26 MB
4.3.1 (8G4) 03/24/11 iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw 650.10 MB
4.3 (8F190) 03/03/11 iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw 652.88 MB
4.2.1 (8C148) 11/18/10 iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw 608.61 MB
4.1 (8B118) 09/21/10 iPod4,1_4.1_8B118_Restore.ipsw 580.18 MB
4.1 (8B117) 08/31/10 iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw 580.18 MB

 

iPod touch 5

Firmware Release Date Download Size
7.1.2 (11D257) 06/20/14 iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 1.20 GB
7.1.1 (11D201) 04/15/14 iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw 1.20 GB
7.1 (11D167) 03/04/14 iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 1.20 GB
7.0.6 (11B651) 02/20/14 iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw 1.16 GB
7.0.4 (11B554a) 11/12/13 iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw 1.16 GB
7.0.3 (11B511) 10/16/13 iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw 1.16 GB
7.0.2 (11A501) 09/25/13 iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw 1.16 GB
7.0 (11A465) 09/06/13 iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 1.16 GB
6.1.3 (10B329) 03/13/13 iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw 893.49 MB
6.1.2 (10B146) 02/16/13 iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 893.19 MB
6.1 (10B141) 01/24/13 iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw 893.18 MB
6.0.1 (10A523) 11/01/12 iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 887.28 MB
6.0 (10A406) 09/14/12 iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw 887.26 MB

ที่มา – icj [divider]  [tweet]  [digg]  [stumble]  [Google]  [pinterest]  [follow id=”Marangsri” count=”true” ]