ร่วมโปรโมท [email protected] ของคุณร่วมกับกิจกรรม [email protected] SPOTTED จาก [email protected] ประเทศไทย

[email protected] อัพเดทข่าวไลน์กับ 1000TIPsIT ทาง [email protected] ประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรม [email protected] SPOTTED: เซลฟี่กับ [email protected] ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อผู้ใช้งาน LINE ทั่วไป ได้ถ่ายรูป เซลฟี่ร่วมกับร้าน [email protected] และส่งเข้ามาลุ้นรางวัลกับ LINE (รางวัลเป็น ตุ๊กตาบราวน์ และ Uniqlo Voucher) โดยกิจกรรมร่วมสนุกนี้จะหมดลงในวันที่ 21 กรกฏาคม 2558

LINE@ SPOTTED

และทาง [email protected] จะประชาสัมพันธ์ รูปของผู้โชคดีที่ถ่ายกับร้านที่ชนะ บนช่องทางของ LINE ([email protected] Official Account, [email protected] Blog, LINE Thailand Facebook) ซึ่งทางเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยโปรโมทบัญชี [email protected] ของท่าน ทาง [email protected] ประเทศไทยจึงขอเชิญชวนให้พาร์ทเนอร์ทุกท่านให้เชิญชวนลูกค้า และแฟนคลับได้ร่วมกิจกรรมกับเรา ด้วยการประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับลูกค้าหรือสมาชิก หรือโดยการติดโปสเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ [email protected] ของท่าน

เงื่อนไขการร่วมเล่นกิจกรรม

 1. ถ่ายรูป Selfie ของคุณ กับสัญลักษณ์ [email protected] ในชีวิตจริง (ไม่ว่าจะเป็นร้าน, ป้ายโฆษณา, แผ่นพับ ที่ไม่ได้อยู่บนสื่อดิจิตอล)
 2. จากนั้นส่งรูป Selfie ของคุณ พร้อม ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/เบอร์โทร

เข้ามาที่ [email protected] Thailand Official Account [@lineatth] ในช่วง On Air ระหว่างวันที่23 มิถุนายน ถึง 21 กรกฏาคม 2558

lineatth

จากนั้นทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดี 105 ท่านที่จะได้รับรางวัล

รายละเอียดรางวัล

 • รางวัลที่ 1. ตุ๊กตาบราวน์ตัวใหญ่ 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2. Uniqlo Voucher มูลค่า 500 บาท 100 รางวัล

ตุ๊กตาบราวน์ตัวใหญ่ 5 รางวัล รางวัลที่ 2. Uniqlo Voucher มูลค่า 500 บาท 100 รางวัล

การประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง [email protected] Official Blog (http://at-blog.line.me/th/) และ[email protected] Thailand Official Account วันที่ 31 กรกฏาคม 2558

การรับรางวัล

กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ทั้งหมดให้ชัดเจน ตาม เงื่อนไข เพื่อการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ทาง [email protected] ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 – 21 กรกฏาคม 2558
 2. การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งภาพกิจกรรม และข้อมูลเข้ามา หมายความว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
 • เจตนาสร้างบัญชี LINE ใหม่เพื่อร่วมกิจกรรม โดยเจ้าของ Account นั้น เป็นคนๆ เดียวกัน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมสนุกยินยอมให้ภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อต่างๆ
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 5. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 6. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 12. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ดาวโหลด โปสเตอร์ของกิจกรรม (A4) คลิก

[Trip-Trick] วิธีสร้างโปสเตอร์ [email protected] ให้กับร้านของคุณ

ที่มา – อีเมล์ประชาสัมพันธ์ [email protected]

• เรื่องอื่นที่น่าสนใจ •