เกี่ยวกับเรา

1000TIPsIT 1000TIPsIT พันทิปไอที เกิดจากแรงบัลดาลใจ อยากมีเว็บบล็อคเป็นของตัวเองโดย ริเริ่มความคิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สมัยนั้นผมยังเรียนอยู่เลย ด้วยความที่ชื่นชอบในด้านข่าวสารด้านไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ และ สมาร์ทโฟน จากนั้นเป็นต้นมา จึงศึกษาด้วยตนเองทั้งอ่าน ทั้งเขียน ลองผิดลองถูก จนมาถึงวันนี้ 1000TIPsIT พันทิปไอที ก่อตั้งเมื่อต้นปี 2557 เพื่อหวังว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารไอทีได้ครบถ้วน ไม่บิดเบือนความจริง วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ 1000TIPsIT พันทิปไอที ก็คือ การสร้างเนื้อหาสาระข่าวสารไอที สมาร์ทโฟน ทั้ง iOS, Android, Line และทิป-เทคนิค ต่างๆ รวมทั้ง แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ตลอดจนเรื่องราวเบ็ดเตล็ด ด้วยการเน้นเนื้อหาข่าว ที่เรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย

ผู้ก่อตั้ง 1000TIPsIT พันทิปไอที

ทีปกร มะรังษีTeepakorn Marangsri อาจารย์ประจำหมวดวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย ความหลงไหลในโลก  ไอที เพื่อพี่น้องได้รับข่าวสารไอทีอย่างครบถ้วน ไม่ได้อวดเก่ง แต่ผมมีความสุข  เมื่อได้เผยแพร่ความรู้ ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้