ไม่อยากให้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต "แบตเสื่อม" อย่าทำ 3 สิ่งนี้เด็ดขาด

ไม่อยากให้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต “แบตเสื่อม” อย่าทำ 3 สิ่งนี้เด็ดขาด

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ไม่ว่าจะซื้อมาในราคาถูกหรือแพงแค่ไหน สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ อยากให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ใช้งานได้เป็นเวลานานๆ แต่ด้วยสภาวะที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น...