Facebook กำลังทดสอบ ฟีเจอร์ Discover สำหรับผู้ใช้งาน Facebook แบบกลุ่ม

Facebook กำลังทดสอบ ฟีเจอร์ Discover สำหรับผู้ใช้งาน Facebook แบบกลุ่ม

ฟีเจอร์ Discover อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT Facebook กำลังทดสอบ ฟีเจอร์ Discover ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้งาน Facebook แบบกลุ่ม สามารถค้นพบกลุ่มที่ผู้ใช้อาจจะสนใจ โดย Facebook จะคัดเลือกกลุ่มมาแสดงตามข้อมูลแวดล้อม...