Twitter เปิดตัว Twitter Group Messages ระบบส่งข้อความแบบกลุ่ม และถ่ายวิดีโอส่งผ่านทวีต

Twitter เปิดตัว Twitter Group Messages ระบบส่งข้อความแบบกลุ่ม

Twitter Group Messages อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT ก่อนหน้านี้ Twitter ได้เปิดตัวระบบส่งข้อความส่วนตัวหรือ Direct Message (DM) แต่ยังส่งได้เฉพาะคนต่อคนเท่านั้น ล่าสุด Twitter ได้เปิดตัว Twitter Group Messages ระบบส่งข้อความส่วนตัวแบบกลุ่ม และถ่ายวิดีโอส่งผ่านทวีต...