Office Lens แอพแปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์เอกสาร โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

Office Lens แอพแปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์เอกสาร โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

Office Lens อัพเดทแอพใฟม่กับ 10000TIPsIT เมื่อก่อนการที่เราอาจจะต้องนำเอกสารไปสแกนเข้าเครื่องคอมถึงจะได้ไฟล์นั้นมาเก็บไว้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับ เพราะแอพพลิเคชั่น Office Lens แอพพลิเคชั่นสำหรับถ่ายภาพแล้วแปลงเป็นเอกสาร Office...