เกิดปรากฎการณ์ ฝูงนกบินวนไปรอบ พระบรมมหาราชวัง ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ (ชมคลิป)

พระบรมมหาราชวัง อัพเดทข่าวกับ 100TIPsIT ขณะนี้มีคลิปที่กำลังแชร์กันอย่างมาก เหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อย เมื่อมีเหตุการณ์ bird wave การรวมตัวของฝูงนก บินไปมาบริเวณมหาราชวัง ราวกับว่า...