Pangu โปรแกรม Jailbreak iOS 7.1.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

Pangu โปรแกรม Jailbreak iOS 7.1.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

Pangu Jailbreak iOS 7.1.1 ขาร็อคชาวเจลเบรคมีเฮเมื่อมีแฮกเกอร์ชาวจีน สามารถทำ Jailbreak iOS 7.1 และ iOS 7.1.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch แบบ Untethered jailbreak ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเจลเบรคครั้งนี้สามารถเปิด และปิดเครื่องได้ตามอิสระ สำหรับโปรแกรม Jailbreak...