อุบัติเหตุที่ทำให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสูญเสีย พระเนตรด้านขวา

อุบัติเหตุที่ทำให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสูญเสียพระเนตรด้านขวา

ย้อนรอยอุบัติเหตุเมื่อปี 2491 จนเป็นเหตุให้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสูญเสียพระเนตรด้านขวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเนตรเทียมข้างขวา (มีพระเนตรข้างซ้ายปกติเพียงข้างเดียว) ทรงงานมาตลอดระยะเวลา 60...