TIPA Awards 2015 ยืนยันสุดยอดมาตรฐานของ Nikon D810, Nikon D5500 และ Coolpix P610

TIPA Awards 2015 ยืนยันสุดยอดมาตรฐานของ Nikon D810, Nikon D5500 และ Coolpix P610

Nikon D810 อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จกับสามผลิตภัณฑ์สุดยอด อันได้แก่ นิคอน D810 นิคอน D5500 และ คูลพิกซ์ P610 ที่ได้รับรางวัล TIPA Awards 2015...