วิธีดาวน์เกรด iOS 8.1.2 ไปยัง iOS 8.1.1 [Downgrade iOS 8.1.2 to iOS 8.1.1]

วิธีดาวน์เกรด iOS 8.1.2 ไปยัง iOS 8.1.1 [Downgrade iOS 8.1.2 to iOS 8.1.1]

Downgrade iOS 8.1.2 อัพเดททิป iOS กับ 1000TIPsIT หลังจากที่ทาง Apple ออกอัพเดท iOS 8.1.2 ให้กับ iPhone, iPad, iPod touch ไปเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมา ความแตกต่างระหว่าง iOS 8.1.2 กับ 8.1.1 อาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ เนื่องจากแก้ไขบั๊กเล้กน้อย รวมถึงปัญหา Ringtone...