ถึงเวลาคนไทย ใช้ชื่อ อีเมล์ภาษาไทยŽ

ถึงเวลาคนไทย ใช้ชื่อ อีเมล์ภาษาไทย

อีเมล์ภาษาไทย อัพเดทข่าวไอทีกับ 10000TIPsIT มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNICF เป็นผู้นำร่องและผลักดันแนวทางการใช้อีเมล์ภาษาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์...