ที่ชาร์จ Lightning ปลอม ทำให้ IC ของ iPhone เสียหาย

ที่ชาร์จ Lightning ปลอม ทำให้ IC ของ iPhone เสียหาย

ที่ชาร์จ Lightning ปลอม บริษัท ซ่อมอุปกรณ์ iOS ในสหราชอาณาจักรรายงานว่าอุปกรณ์ชาร์จหรือ ที่ชาร์จ Lightning ปลอม ทำให้เกิดความเสียหายไปยังส่วนการจัดการพลังงานที่สำคัญใน Apple iPhone 5 และที่ซ้ำร้ายอาจทำให้  iPhone 5 ไม่สามารถใช้งานได้เลย...