ทดลองเอา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus แช่น้ำ 1 ชั่วโมง ผลที่ได้เป็นแบบนี้ ?

ทดลองเอา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus แช่น้ำ 1 ชั่วโมง ผลที่ได้เป็นแบบนี้ ?

iPhone 6s อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT ผู้ใช้งาน Youtube ท่านหนึ่งนาม Zach Straley ได้ทดสอบ โดยการนำเอา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus แช่ลงในอ่างน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วพบว่าหลังจากโดนแช่ในน้ำ 1 ชั่วโมงเต็มพร้อม ๆ กับการเปิดเครื่องใช้งาน โดย iPhone 6s และ iPhone 6s...