Club Friday The Series 5 ตอน ความลับของคลิปขอแต่งงาน [EP.1-5] [ย้อนหลัง]

Club Friday The Series 5 ตอน ความลับของคลิปขอแต่งงาน [EP.1-5] [ย้อนหลัง]

Club Friday The Series 5 อัพเดทคลิปวีดีโอกับ 1000TIPsIT เป็นเรื่องที่มาจากเรื่องจริงจากคลิปขอแต่งงานคลิปหนึ่งในรายการศึกน้ำผึ้งพระจันทร์  ซึ่งในเรื่องนี้เองก็เริ่มต้นเปิดตัวด้วยฉากนั้นเป็นฉากแรกตามคลิปดังกล่าวเลยค่ะ...