ที่ชาร์จ Lightning ปลอม ทำให้ IC ของ iPhone เสียหาย

ที่ชาร์จ Lightning ปลอม บริษัท ซ่อมอุปกรณ์ iOS ในสหราชอาณาจักรรายงานว่าอุปกรณ์ชาร์จหรือ ที่ชาร์จ Lightning ปลอม ทำให้เกิดความเสียหายไปยังส่วนการจัดการพลังงานที่สำคัญใน Apple iPhone 5 และที่ซ้ำร้ายอาจทำให้  iPhone 5 ไม่สามารถใช้งานได้เลย บริษัทดังกล่าวยังบอกต่อไปอีกว่าหลัง จากที่เราได้ตรวจสอบ iPhone 5 ที่แจ้งเข้ามาซ่อมเกี่ยวกับปัญหา การชาร์จแบตเตอรี ต้นตอของปัญหานี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้งาน Adapter และสาย USB Lightning ปลอมและไม่ได้มาตรฐาน นั่นเอง ที่ชาร์จ Lightning ปลอม ทำให้ IC ของ iPhone เสียหาย Adapter และสาย USB Lightning ปลอมและไม่ได้มาตรฐานนั้น ำม่สามารถจ่ายกระแสไฟที่เหมาะสม และสม่ำเสมอให้กับ iPhone จึงทำให้ IC U2 power ไหม้ ซึ่ง IC ตัวนี้ เป็นตัวคอยควบคุมกระแสไฟภายในตัวเครื่อง ควบคุมการชาร์จไฟ และควบคุมปุ่ม sleep/wake เป็นต้น IC U2 power บริษัทรับซ่อมดังกล่าวระบุว่า ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องเปลี่ยน IC ใหม่อย่างเดียว ซึ่งราคาเปลี่ยนนั้นประมาณ $112 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 3,700 บาท IC U2 power   ที่มา – mendmyi

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น