The Mask Singer 2 EP.5 หน้ากากนักร้อง Semi-Final Group A วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ย้อนหลัง

The Mask Singer 2 EP.5 หน้ากากนักร้อง Semi-Final Group A วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ย้อนหลัง

The Mask Singer 2 EP.5 อัพเดทข่าวทั่วไปกับ 1000TIPsIT The Mask Singer 2 EP.5 หน้ากากนักร้อง ในสัปดาห์นี้อยู่ที่รอบ Semi-Final Group A โดยรอบนี้มี หน้ากากลิงเผือก ล่องเรือหารัก ,หน้ากากดอกไม้ ห่วงใย ,หน้ากากซาลาเปา ผิดที่ไว้ใจ ,น้ากากไก่ฟ้า 吻别 Wen Bie (Kiss...