เปรียบเทียบความเร็ว iOS 9 beta 5 กับ iOS 8.4 บน iPhone 4S และ iPhone 5S

เปรียบเทียบความเร็ว iOS 9 beta 5 กับ iOS 8.4 บน iPhone 4S และ iPhone 5, 5S

iOS 9 beta 5 อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT ตามที่ Apple ออกอัพเดท iOS 9 beta 5 สำหรับนักนักพัฒนา และ iOS 9 Public beta 3 สำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ใชรหัส build 13A4325c แบบเดียวกับ...