วิธีดาวน์เกรด iOS 8.1.2 ไปยัง iOS 8.1.1 [Downgrade iOS 8.1.2 to iOS 8.1.1]

Downgrade iOS 8.1.2 อัพเดททิป iOS กับ 1000TIPsIT หลังจากที่ทาง Apple ออกอัพเดท iOS 8.1.2 ให้กับ iPhone, iPad, iPod touch ไปเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมา ความแตกต่างระหว่าง iOS 8.1.2 กับ 8.1.1 อาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ เนื่องจากแก้ไขบั๊กเล้กน้อย รวมถึงปัญหา Ringtone หายไประหว่างการ Sync หรือซื้อมาจาก iTunes...