กรมการปกครองออกหนังสือ ห้ามข้าราชการเล่น Social Media อย่าง Facebook และ Line

Social Media อัพเดทข่าวไอทีกับ 1000TIPsIT Social Media เป็นที่แพร่หลายในสังคมยุคปัจจุบัน ให้ในทางที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดโทษได้ ในแวดวงข้าราชการ ก็มีการเผยแพร่เอกสารต่างๆ ทั้งในวงข้ารายการเอง...