LINE HERE แอพติดตามตำแหน่ง แฟน, เพื่อน หรือคนในครอบครัวอยู่ที่ไหน

LINE HERE อัพเดทแอพใฟม่กับ 1000TIPsIT LINE ผู้ให้บริการแอพแชทยอดนิยม ยังคงพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดออกแอพใหม่ LINE HERE แอพแชร์พิกัดสถานที่อยู่ของเรา และเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว เพื่อบอกตำแหน่งว่า ณ...