11150595_622817347848903_169426635937101525_n

พระมหาเถราจารย์ ผู้มีบารมีบุญฤทธิ์ แหวกน้ำทะเล

พระมหาเถราจารย์ ผู้มีบารมีบุญฤทธิ์ แหวกน้ำทะเลAuthor : admin

Teepakorn Marangsri ด้วยความหลงไหลในโลกไอที เพื่อพี่น้องได้รับข่าวสารไอทีอย่างครบถ้วน ไม่ได้อวดเก่ง แต่ผมมีความสุข เมื่อได้เผยแพร่ความรู้ ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น